Dotace

Dotace MŠMT 2018

Poskytnutá neinvestiční dotace od MŠMT, odboru sportu z programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech na projekt „Pokračující rozvoj mládeže“.

TJ obdržela od MŠMT na základě rozhodnutí č. 502017_8_3414 částku 57.000,- Kč, kterou využila na mzdové náklady trenérů mládeže (54.900,- Kč) a nákup sportovního vybavení (2.100,- Kč).