Dotace

 

 

Dotace MŠMT a Jihočeský kraj

Jihočeský kraj 2023

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti investiční dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023, opatření: Rekonstrukce a opravy sportovišť částku 920.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště a zavlažování“. Celková výše nákladů projektu činila 1.656.886,88 Kč.

NSA – Můj Klub 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu MŮJ KLUB 2022 částku 209.250 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku. Částka byla použita převážně na mzdové náklady trenérů mládeže, pronájem TVZ a praní dresů.

NSA – Provoz a údržba 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 částku 56.100 Kč na podporu sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení – na provoz a údržbu. Částka dotace spolu s povinným spolufinancováním byla použita na pravidelné zapískování hřiště, dále na zazimování závlahy, nákup hnojiva a částečnou úhradu za správce hřiště.

Jihočeský kraj 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže pro rok 2022/23 částku 96.000,- Kč na projekt „Stabilní rozvoj fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 131.750,70 Kč – díky dotaci se zkompletovaly sady dresů, pořídili se tréninkové míče, tréninkové vybavení, uhradilo ubytování a stravné na soustředění, doprava na  zápasy a soustředění, praní dresů a pronájem TVZ.

Jihočeský kraj 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí částku 55.000,- Kč na projekt „Výměna fotbalových branek“. Celková výše nákladů projektu činila 94.125,90 Kč.

NSA – Můj Klub 2021

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu MŮJ KLUB 2021 částku 207.592,50 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku. Částka byla použita převážně na mzdové náklady trenérů mládeže, na dopravu k utkáním, pronájem TVZ, praní dresů a sportovní vybavení.

NSA – Provoz a údržba 2021

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu PROVOZ A ÚDRŽBA 2021 částku 32.407,50 Kč na podporu sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení – na provoz a údržbu. Částka dotace z velké části pokryla náklady na pravidelné roční zapískování hřiště.

Nadační fond JčK – 2011

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel dotaci na podporu fotbalové mládeže od Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje ve výši 22.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup tréninkových míčů a dopravy na zápas dorostu.

MŠMT – investiční dotace 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti investiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 částku 17.701.914,- Kč na výstavbu Kluziště – Planá nad Lužnicí. Celkové náklady na výstavbu dosáhly částky 31.996.434,85 Kč. Na dofinancování této částky se podílelo město Planá nad Lužnicí, které poskytlo investiční dotaci ve výši 14.294.520,85 Kč.

MŠMT – Můj Klub 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB 2020 částku 176.000,- Kč na projekt „Podpora mládeže v TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. a zajištění údržby a provozu fotbalového hřiště“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. Částka byla použita na mzdové náklady trenérů mládeže, sportovního vybavení a údržbu hřiště.

Jihočeský kraj 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, opatření č. 1: Sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020/21 částku 50.000,- Kč na projekt „Sportovní činnost fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 69.376,61 Kč – díky dotaci se pořídila nová sada dresů, tréninkové míče, tréninkové vybavení, uhradilo ubytování a stravné na soustředění, startovné a cestovné na turnajích, praní dresů a pronájem TVZ.

Fotbalová asociace ČR 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel mimořádnou dotaci na rozvoj mládežnického fotbalu v ČR od Fotbalové asociace ČR ve výši 7.497,- Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup tréninkových míčů.

Jihočeský kraj 2019

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, opatření č. 1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019/20 částku 75.000,- Kč na projekt „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 110.510 ,- Kč – díky dotaci se pořídily nové bezpečné branky pro mládež, tréninkové vybavení, uhradilo se startovné a cestovné na turnajích, praní dresů a pronájem TVZ.

MŠMT – Můj Klub 2019

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB pro rok 2019 částku 150.150,- Kč na projekt „Podpora mládeže v TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. a zajištění provozu fotbalového hřiště“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. Částka byla použita na mzdové náklady trenérů mládeže, úhradu soustředění mládeže a údržbu hřiště.

Jihočeský kraj 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu, opatření č. 1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech Jihočeského kraje pro rok 2018/19 částku 40.000,- Kč na projekt „Rozvoj fotbalové mládeže“.

Jihočeský kraj 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť pro rok 2018 částku 70.000,- Kč na projekt „Modernizace a rozšíření záchytného systému za fotbalovou bránou“. Celková výše investice byla 115.471,- Kč.

MŠMT – Můj Klub 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB pro rok 2018 částku 122.500,- Kč na projekt „Funkční fotbalová mládež“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

MŠMT – Program VIII 2017

Poskytnutá neinvestiční dotace od MŠMT, odboru sportu z programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech na projekt „Pokračující rozvoj mládeže“ TJ obdržela od MŠMT na základě rozhodnutí č. 502017_8_3414 částku 57.000,- Kč, kterou využila na mzdové náklady trenérů mládeže (54.900,- Kč) a nákup sportovního vybavení (2.100,- Kč).

Jihočeský kraj 2017

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, I. výzva pro rok 2017, opatření č. 1 pro rok 2017/18 částku 36.000,- Kč na projekt „Návaznost mládeže“.

Jihočeský kraj 2016

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2016, opatření č. 1 na rok 2016 částku 30.000,- Kč na projekt „Fungující mládež – návaznost“.

MŠMT – Program VIII 2016

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu č. VIII Organizace sportu v SK a TJ na základě rozhodnutí č. 502016_8_1900_A na rok 2016 částku 84.000,- Kč