Dotace

 

 

Dotace MŠMT a Jihočeský kraj

Město Planá nad Lužnicí 2024

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti a schválení Zastupitelstvem města Planá nad Lužnicí dotaci na sportovní činnost svých oddílů pro rok 2024 ve výši 480.000 Kč.

NSA – Můj Klub 2023

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu MŮJ KLUB 2023 částku 230.016 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku. Částka byla použita převážně na mzdové náklady trenérů mládeže, pronájem TVZ a startovné.

Město Planá nad Lužnicí 2023

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti a schválení Zastupitelstvem města Planá nad Lužnicí dotaci na sportovní činnost svých oddílů pro rok 2023 ve výši 450.000 Kč.

Město Planá nad Lužnicí 2023

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti a schválení investiční dotaci od Města Planá nad Lužnicí částku 500.000 Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště a zavlažování“. Celková výše nákladů projektu činila 1.656.886,88 Kč.

Jihočeský kraj 2023

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti investiční dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2023, opatření: Rekonstrukce a opravy sportovišť částku 920.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště a zavlažování“. Celková výše nákladů projektu činila 1.656.886,88 Kč.

NSA – Můj Klub 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu MŮJ KLUB 2022 částku 209.250 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku. Částka byla použita převážně na mzdové náklady trenérů mládeže, pronájem TVZ a praní dresů.

NSA – Provoz a údržba 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu PROVOZ A ÚDRŽBA 2022 částku 56.100 Kč na podporu sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení – na provoz a údržbu. Částka dotace spolu s povinným spolufinancováním byla použita na pravidelné zapískování hřiště, dále na zazimování závlahy, nákup hnojiva a částečnou úhradu za správce hřiště.

Jihočeský kraj 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže pro rok 2022/23 částku 96.000,- Kč na projekt „Stabilní rozvoj fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 131.750,70 Kč – díky dotaci se zkompletovaly sady dresů, pořídili se tréninkové míče, tréninkové vybavení, uhradilo ubytování a stravné na soustředění, doprava na  zápasy a soustředění, praní dresů a pronájem TVZ.

Jihočeský kraj 2022

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022, opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí částku 55.000,- Kč na projekt „Výměna fotbalových branek“. Celková výše nákladů projektu činila 94.125,90 Kč.

NSA – Můj Klub 2021

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu MŮJ KLUB 2021 částku 207.592,50 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku. Částka byla použita převážně na mzdové náklady trenérů mládeže, na dopravu k utkáním, pronájem TVZ, praní dresů a sportovní vybavení.

NSA – Provoz a údržba 2021

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Národní sportovní agentury z dotačního programu PROVOZ A ÚDRŽBA 2021 částku 32.407,50 Kč na podporu sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení – na provoz a údržbu. Částka dotace z velké části pokryla náklady na pravidelné roční zapískování hřiště.

Nadační fond JčK – 2011

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel dotaci na podporu fotbalové mládeže od Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje ve výši 22.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup tréninkových míčů a dopravy na zápas dorostu.

MŠMT – investiční dotace 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti investiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu 13353 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 částku 17.701.914,- Kč na výstavbu Kluziště – Planá nad Lužnicí. Celkové náklady na výstavbu dosáhly částky 31.996.434,85 Kč. Na dofinancování této částky se podílelo město Planá nad Lužnicí, které poskytlo investiční dotaci ve výši 14.294.520,85 Kč.

MŠMT – Můj Klub 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB 2020 částku 176.000,- Kč na projekt „Podpora mládeže v TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. a zajištění údržby a provozu fotbalového hřiště“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. Částka byla použita na mzdové náklady trenérů mládeže, sportovního vybavení a údržbu hřiště.

Jihočeský kraj 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, opatření č. 1: Sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2020/21 částku 50.000,- Kč na projekt „Sportovní činnost fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 69.376,61 Kč – díky dotaci se pořídila nová sada dresů, tréninkové míče, tréninkové vybavení, uhradilo ubytování a stravné na soustředění, startovné a cestovné na turnajích, praní dresů a pronájem TVZ.

Fotbalová asociace ČR 2020

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel mimořádnou dotaci na rozvoj mládežnického fotbalu v ČR od Fotbalové asociace ČR ve výši 7.497,- Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup tréninkových míčů.

Jihočeský kraj 2019

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, opatření č. 1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2019/20 částku 75.000,- Kč na projekt „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“. Celková výše nákladů projektu činila 110.510 ,- Kč – díky dotaci se pořídily nové bezpečné branky pro mládež, tréninkové vybavení, uhradilo se startovné a cestovné na turnajích, praní dresů a pronájem TVZ.

MŠMT – Můj Klub 2019

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB pro rok 2019 částku 150.150,- Kč na projekt „Podpora mládeže v TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. a zajištění provozu fotbalového hřiště“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolku a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. Částka byla použita na mzdové náklady trenérů mládeže, úhradu soustředění mládeže a údržbu hřiště.

Jihočeský kraj 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu, opatření č. 1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech Jihočeského kraje pro rok 2018/19 částku 40.000,- Kč na projekt „Rozvoj fotbalové mládeže“.

Jihočeský kraj 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportu, opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť pro rok 2018 částku 70.000,- Kč na projekt „Modernizace a rozšíření záchytného systému za fotbalovou bránou“. Celková výše investice byla 115.471,- Kč.

MŠMT – Můj Klub 2018

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu MŮJ KLUB pro rok 2018 částku 122.500,- Kč na projekt „Funkční fotbalová mládež“. Cílem projektu i dotace je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

MŠMT – Program VIII 2017

Poskytnutá neinvestiční dotace od MŠMT, odboru sportu z programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech na projekt „Pokračující rozvoj mládeže“ TJ obdržela od MŠMT na základě rozhodnutí č. 502017_8_3414 částku 57.000,- Kč, kterou využila na mzdové náklady trenérů mládeže (54.900,- Kč) a nákup sportovního vybavení (2.100,- Kč).

Jihočeský kraj 2017

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, I. výzva pro rok 2017, opatření č. 1 pro rok 2017/18 částku 36.000,- Kč na projekt „Návaznost mládeže“.

Jihočeský kraj 2016

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti dotaci od Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2016, opatření č. 1 na rok 2016 částku 30.000,- Kč na projekt „Fungující mládež – návaznost“.

MŠMT – Program VIII 2016

TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z.s. obdržel na základě žádosti neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu č. VIII Organizace sportu v SK a TJ na základě rozhodnutí č. 502016_8_1900_A na rok 2016 částku 84.000,- Kč